Tag Archives: Master in the House

18.03.19 Lee Seung Gi Hanoi Airport HQ Fanpics

Advertisements

Advertisements
Posted in Master in the House, Photo | Tagged , , , | Leave a comment

18.03.19 Lee Seung Gi News Tidbits

*updated* Jipsabu Ep 11’s peak Nielsen rating was 15.6%. Its 2049 target rating was 6.9%, another new record for Jipsabu. 18.03.18 Nielsen Ratings #8 Jipsabu (part 2) 10.9% (nationwide), 12.0% (Seoul) #14 Jipsabu (part 1) 7.4% (nationwide), 8.1% (Seoul) 18.03.18 … Continue reading

Advertisements
Posted in Master in the House, News | Tagged , , , | Leave a comment

18.03.19 Lee Seung Gi Hanoi Airport Fancam

From LSG Vietnam: Cuối cùng thì Seung Gi đã đặt chân đến Hà Nội rồi 💕💕 Huhu cuối cùng thì bó hoa của Airen Vietnam cùng banner đã đến tận tay anh 💐🎁😭😭 . Cảm ơn tất cả các cô … Continue reading

Advertisements
Posted in Master in the House, Video | Tagged , , , | 1 Comment

18.03.19 Lee Seung Gi Hanoi Airport HQ Press Photos

Advertisements

Advertisements
Posted in Master in the House, Photo | Tagged , , , | Leave a comment

18.03.19 Lee Seung Gi Arriving at Hanoi Airport

Credit: kenh14 via LSGKWA Advertisements

Advertisements
Posted in Master in the House, Video | Tagged , , , | Leave a comment

18.03.25 Lee Seung Gi Jipsabu Ep 12 Preview

credit: entertainmentSBS Advertisements

Advertisements
Posted in Master in the House, Video | Tagged , , | 1 Comment

18.03.18 Lee Seung Gi Incheon Airport Fanpics/Fancams

*updated* #이승기 #멋짐 한가득 안고 베트남으로 출국..💕💕💕 xin chào Seung Gi~ 🇻🇳 vietnam airen, Chúc mừng! ^^ _ Here's the picture from camera! #LeeSeungGi looking real cool, sets off to Vietnam this evening~ LSG Vietnam is getting all ready to … Continue reading

Advertisements
Posted in Master in the House, Photo, Video | Tagged , , | 2 Comments